recruitment

Giám sát MEP công trình

Mô tả công việc

Mã CV Nội dung công việc Vai trò Tần suất thực hiện Yêu cầu kết quả
PLN-01 Lập Kế hoạch Quản lý Dự án  (PMP) / SU   QT-CL-01
PLN-02 Đóng góp ý kiến trong công tác đấu thầu, đánh giá rủi ro dự thầu / SU   QT-CL-02
PLN-03 Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án thi công về mặt kinh tế - kỹ thuật / SU   tbc
PLN-04 Tham gia đàm phán hợp đồng với Chủ đầu tư / SU   QT-CL-03
PLN-05 Lập tổng tiến độ xây dựng / SU   QT-CL-04
PLN-06 Lập chi tiết kế hoạch sử dụng nguồn lực tại công trường (nhân lực,  máy móc thiết bị, vật tư, nhà thầu phụ, trình mẫu, trình Shop, trình biện pháp thi công) / SU   QT-CL-04/ 17/ 13, QT-HT-11
PLN-08 Lập kế hoạch chất lượng / SU   QT-CL-08, HD-HT-07
PLN-10 Nhận diện và đánh giá rủi ro / SU   QT-CL-04
PLN-11 Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường / SU   QT-MT-01/ 02/ 03
PLN-12 Tổ chức hệ thống quản lý thông tin công trường / SU   QT-CL-04, QT-HT-08/ 22/ 23, HD-HT-06
PLN-15 Lập quy trình kiểm soát chất lượng cho các hạng mục thi công (ITP) / SU   HD-CL-53
IMP-02 Theo dõi, quản lý thông tin Dự án / SU   QT-CL-21
IMP-03 Quản lý nội dung Hợp đồng (phần thương mại) / SU   QT-CL-03
IMP-04 Kiểm soát hồ sơ, tài liệu Dự án / SU   QT-CL-21, QD-HT-01, HD-HT-08
IMP-05 Thực hiện thanh toán KL với bên chủ đầu tư / SU   QT-CL-20
IMP-07 Cập nhật tiến độ hoàn thành công việc / SU   TRACKING
IMP-08 Cập nhật tiến độ sử dụng nguồn lực nhà thầu phụ, máy móc thiết bị, Vật tư, đề xuất điều chỉnh nguồn lực và tiến độ / SU   TRACKING PROGRAM,  PL-01/QT-CL-10, PL-02/QT-CL-10
IMP-10 Quản lý nội dung Hợp đồng (phần Kỹ thuật) / SU   QT-CL-03
IMP-12 Theo dõi và tập hợp các chứng cứ liên quan đến phát sinh ngoài hợp đồng bao gồm (phát sinh công việc, khối lượng, thời gian) / SU   QT-CL-07
IMP-19 Đảm bảo ATLĐ, Chất lượng, Tiến độ thi công trên từng khu vực / SU   QT-AT-03, HD-CL-01 ->53, QT-CL-30
IMP-26 Thiết lập và duy trì hệ thống kỹ thuật tạm phục vụ thi công / CR   HD-CL-01, HD-CL-41/ 42/ 43/ 44, QD-AT-03
IMP-27 Quản lý các hạng mục thi công cơ điện (Nếu có) / CR   tbc
IMP-28 Chọn các loại vật liệu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, đệ trình chủ đầu tư / SU   QT-CL-12
IMP-36 Quản lý cấp phát vật tư / SU   QT-CL-10, QD-CL-01
IMP-47 Theo dõi việc chuẩn bị công trình tạm, cơ sở vật chất công trường và các điều kiện phù hợp khởi công dự án / SU   QT-HT-22/ 23, HD-HT-02
IMP-50 Lập hồ sơ thanh quyết toán / SU   QT-CL-20/ 28/ 31
IMP-51 Lập Hồ sơ hoàn công / SU   QT-CL-22/ 25
CHK-02 Quản lý tiến độ, chất lượng, khối lượng nhà thầu phụ / SU   ITP
CHK-03 Kiểm soát hồ sơ, chứng chỉ liên quan đến kiểm định, các hoạt động cấp phép vận hành / SU   tbc
CHK-08 Kiểm soát các rủi ro kỹ thuật / SU   QT-CL-30/ 08, HD-CL-53
CHK-09 Kiểm soát các rủi ro ATLĐ / SU   HD-AT-01->12, HD-CL-46->52
CHK-11 Kiểm tra việc thực thi hệ thống quản lý ATLĐ theo quy định / SU   HD-AT-01->12, HD-CL-46->52
CHK-14 Kiểm soát vật tư đầu vào / SU   QT-CL-10/11, PL-01
REP-01 Lập báo cáo hoàn thành Dự án / SU   QT-CL-25/ 22
REP-08 Thực hiện các công việc khác theo phân công / SU   tbc
REP-11 Báo cáo sự không phù hợp / SU   QT-HT-18
Số lượng tuyển
2
Yêu cầu công việc

Trình độ: đại học

Chuyên ngành:

Vị trí 1: Nhiệt lạnh/ Cơ điện lạnh

Vị trí 2: Điện dân dụng


Nơi làm việc
Ctr Khu du lịch nghĩ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (Novabeach Cam Ranh Khánh Hòa)
Ngày hết hạn
16/09/2019

Liên hệ

Văn phòng chính tại TP.HCM
Lầu 7, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP.HCM

(028) 3932 5030

tuyendung@hbcr.vn

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội
Tầng 22, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(024) 3795 9992

tuyendung@hbcr.vn

Những công việc liên quan