Chuyển giao kết quả dự án Tư vấn xây dựng hệ thống Lương & chính sách phúc lợi

news

Sáng 14/1/2014, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã diễn ra lễ bàn giao kết quả dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương và chính sách phúc lợi (hệ thống lương 3Ps) giữa Hòa Bình và đơn vị tư vấn là Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải nhận kết quả chuyển giao từ đại diện OCD

Sáng 14/1/2014, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã diễn ra lễ bàn giao kết quả dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương và chính sách phúc lợi (hệ thống lương 3Ps) giữa Hòa Bình và đơn vị tư vấn là Công ty Tư vấn Quản lý OCD.

Chính thức khởi động từ tháng 2/2012, sau gần hai năm tiến hành xây dựng với rất nhiều khó khăn do sự thay đổi của bối cảnh kinh tế, sự phức tạp về quy mô công ty và ngành nghề xây dựng. Hệ thống lương 3Ps đến nay đã hoàn thiện và các kết quả đầu ra của từng hạng mục dự án đã được triển khai ứng dụng trong hệ thống trong suốt quá trình thực hiện.

Theo kế hoạch, trong năm 2014 sẽ chính thức chuyển đổi lương theo phương pháp Lương 3Ps tại Hòa Bình. Việc xây dựng hệ thống Lương và chính sách phúc lợi theo phương pháp Lương 3P đã mở ra một phương pháp quản lý hữu hiệu cho các cấp lãnh đạo và là công cụ hiệu quả để động viên, khuyến khích, tạo động lực làm việc cho CBNV, tăng NSLĐ vì các yếu tố vượt trội mà hệ thống Lương mang lại: đảm bảo sự công bằng trong trả lương; đánh giá đúng năng lực và đóng góp của CBNV và có những thông tin rõ ràng về lộ trình thăng tiến cho CBNV.

Tin liên quan