Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

news

Ngày 28/7/2018, hơn 200 CBCNV Tập đoàn Hòa Bình và các công ty thành viên đã tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo "Giọt hồng yêu thương".

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Sau kiểm tra sức khỏe tại chỗ, có 179 người đủ điều kiện tham gia hiến máu với số lượng máu thu được là 223 đơn vị máu. Điều vui mừng là chương trình này của Hòa Bình cũng đã nhận được sự tham gia của một số khách vãng lai khi chứng kiến hoạt động ý nghĩa này của Tập đoàn. Toàn bộ các đơn vị máu quý giá này đã được Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM đưa về để hỗ trợ cho các ngân hàng máu tại nhiều bệnh viện hiện đang trong tình trạng khan hiếm nghiêm trọng hiện nay. 
Tiếp nối hoạt động ý nghĩa này, chương trình hiến máu sẽ được Tập đoàn tổ chức tại Hà Nội vào giữa tháng 8/2018.

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Hòa Bình tổ chức hiến máu “Giọt hồng yêu thương”

Tin liên quan