Tin tuyển dụng

15

Chuyên viên Shop drawing - Phòng BIM

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên kiến trúc - Phòng BIM

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên kết cấu - Phòng BIM

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Nhân viên phiên dịch Tiếng Trung

Ctr Nhà xưởng Want Want - KHU CN Long Giang, Xã Tân Lập 1, Tân Phước, Tiền Giang

Tìm hiểu thêm

3

Chuyên viên mua hàng - Phòng Mua hàng

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên pháp lý - Phòng Pháp chế và tuân thủ

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

4

Chuyên viên khối lượng - Phòng Dự thầu

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

3

Kỹ sư QAQC công trường

TP Hồ Chí Minh; Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Giám sát thi công

Phú Quốc, HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Đà nẵng

Tìm hiểu thêm

2

Trưởng nhóm biện pháp thi công dự án Công nghiệp

Trụ sở công ty tại Tp. HCM

Tìm hiểu thêm

4

Nhân viên QS công trường

Phú Quốc; HCM; Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Tìm hiểu thêm

1

Chuyên viên Hợp đồng - BP Hợp đồng Miền Bắc

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Biên Phiên dịch viên Tiếng Trung kiêm Marketing Đấu thầu

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

1

Trưởng bộ phận Hợp đồng (Làm việc tại Miền Bắc)

Tầng 20 toà Peak View, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Tìm hiểu thêm

5

Kỹ sư Shopdrawing công trường

Phú Quốc, HCM; Hà Nội, Đà Nẵng

Tìm hiểu thêm