Tin tuyển dụng

2

Nhân viên QS MEP công trường

Ctr Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Tổng Kho 3 Lạc Viên, 142 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng/ Thủ Dầu Một (Bình Dương)

Tìm hiểu thêm

1

Nhân viên shopdrawing MEP công trường

Ctr Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Tổng Kho 3 Lạc Viên, 142 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

3

Giám sát MEP công trường

Ctr Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Tổng Kho 3 Lạc Viên, 142 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng/ Thủ Dầu Một (Bình Dương)

Tìm hiểu thêm

2

Chỉ huy phó thi công

Ctr Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Tổng Kho 3 Lạc Viên, 142 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

20

Giám sát thi công công trường

Ctr Khu Nhà Ở Xã Hội Tại Tổng Kho 3 Lạc Viên, 142 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

3

Quản Lý HSE Công Trường

Đà Nẵng; Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ Sư QA-QC Công Trường

Phú Quốc;Hải Phòng

Tìm hiểu thêm

2

Kỹ Sư Shopdrawing Công Trường

Đà Nẵng, Phú Quốc;Hải Phòng

Tìm hiểu thêm