Cổ phiếu HBC

Ngày 27/12/2006, cổ phiếu của Hòa Bình với mã chứng khoán HBC chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Với sự kiện này, Hòa Bình đã trở thành nhà thầu xây dựng tổng hợp đầu tiên tại phía Nam niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Điều lệ

Điều lệ và Quy chế nội bộ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua chính thức vào ngày 27 tháng 06 năm 2023.

Xem toàn bộ thông tin

shareholders

Liên hệ

Phòng Đầu tư
Lầu 8, Tòa nhà Pax Sky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

028 39325030

info@hbcg.vn