Chính sách nhà Thầu phụ

policy

Trở thành Nhà thầu phụ của Hòa Bình, bạn không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo mà còn nhận được nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho nhà Thầu phụ của Hòa Bình với mục tiêu “Gắn kết lợi ích - Đồng hành phát triển”

1 Hỗ trợ vay sắm thiết bị

Hòa Bình sẽ cho vay đầu tư thiết bị thi công nhằm phục vụ công việc hiện tại với mức vay tối đa 10% so với hợp đồng.

2 Hỗ trợ tuyển dụng

Phòng Nhân sự của Hòa Bình sẽ hỗ trợ Nhà thầu phụ trong việc tuyển dụng cán bộ kỹ thuật (khi có yêu cầu) để nâng cao trình độ đội ngũ quản lý.

3 Ưu đãi thanh toán

Hòa Bình chấp thuận cho Nhà thầu phụ tạm ứng tối đa khi kí hợp đồng. Giải tỏa bảo lưu ngay sau khi quyết toán hoặc khi có hợp đồng mới.

4 Hỗ trợ đào tạo

Nhằm hướng đến mục tiêu "Gắn kết lợi ích - Đồng hành phát triển", Hòa Bình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật thông qua việc cung cấp kiến thức và hỗ trợ đào tại tay nghề dành cho các Nhà thầu phụ. Theo đó, nhân viên của Nhà thầu phụ, những người làm việc với Hòa Bình sẽ được thụ hưởng chính sách đào tạo và hỗ trợ đào tạo kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài, các tọa đàm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm,...

5 Cung cấp thông tin cho nhà thầu phụ

Để các Nhà thầu phụ có thể nhanh chóng nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết, Hòa Bình đã xây dựng kênh thông tin riêng dành cho nhà thầu phụ tại địa chỉ: www.ssc.hbcr.vn
Kênh thông tin này do Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) của Hòa Bình quản lý vận hành và sẽ hoạt động liên tục để kịp thời đáp ứng các nhu cầu của Nhà thầu phụ.

6 Cung cấp đều đặn công việc cho Nhà thầu phụ

Hòa Bình quyết tâm lấy phương châm "cung cấp đều đặn công việc cho Nhà thầu phụ, giảm tối thiểu thời gian chờ việc" làm mục tiêu chiến lược. Giải pháp cụ thể là xem xét điều phối Nhà thầu phụ giữa các công trường lân cận hoặc phù hợp để đảm bảo tỷ lệ sử dụng nhân công cao nhất theo hình thức linh hoạt để Nhà thầu phụ có thể yên tâm tập trung vào việc thực hiện Hợp đồng xây dựng, giảm gánh nặng tìm kiếm công ăn việc làm.

7 Các ưu đãi khác

- Chỉ định thầu từ BCH/ Phòng ban.
- Nhận thưởng từ Doanh thu thực hiện vào cuối năm âm lịch.
- Thư mời tham gia các sự kiện của công ty.
- Cấp thẻ xếp hạng thầu phụ có thời hạn đến 31/12 hàng năm.

Thư Ngỏ Hệ thống quản lý đấu thầu điện tử trên Internet

Mời click vào đây