Hoà Bình và SOI hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng mặt trời

news

Hoà Bình và SOI sẽ cùng nhau đầu tư xây dựng mới hệ thống RTS, Hòa Bình sẽ tham gia vai trò tổng thầu EPC ở các dự án mà hai bên hợp tác.

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình và Shire Oak International (SOI) đã ký kết hợp tác chiến lược trong việc phát triển điện mặt trời.

 

Hoà Bình và SOI hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng mặt trời

Một dự án điện năng lượng mặt trời do HRE thi công

Theo đó, giữa Hoà Bình và SOI sẽ cùng nhau đầu tư xây dựng mới hệ thống RTS trên các tòa nhà công nghiệp; đầu tư vào các hệ thống RTS đã có hoặc đang được xây dựng để tiếp quản từ chủ sở hữu của các tòa nhà đó; Đầu tư vào các dự án trang trại điện gió trên bờ ở giai đoạn hoàn thiện và các dự án trang trại điện gió ngoài khơi; Đầu tư vào mạng lưới và hệ thống phân phối điện gió. Đồng thời, Hoà Bình cũng sẽ giới thiệu cho SOI các dự án tiềm năng để SOI đầu tư và phát triển. SOI sẽ giao Hoà Bình độc quyền làm nhà thầu EPC cho tất cả các dự án mà Hoà Bình giới thiệu. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Năng lượng Tái tạo Hoà Bình (HRE) - công ty thành viên của Hòa Bình sẽ tham gia vai trò tổng thầu EPC ở các dự án mà hai bên hợp tác.

Hoà Bình và SOI hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng mặt trời

Shire Oak International (SOI) được thành lập vào năm 2002 tại Scotland và là đơn vị phát triển chuyên nghiệp về năng lượng tái tạo. Shire Oak có mặt tại Việt Nam từ năm 2009 và đã đầu tư vào nhiều dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà (RTS). Tại thị trường Việt Nam, SOI định hướng hợp tác với các đối tác chiến lược trong thị trường xây dựng, năng lượng tái tạo và có mối quan hệ tốt với các chủ nhà máy, nhà phát triển nhà máy, khu công nghiệp, nhà phát triển trang trại gió, trang trại điện mặt trời.

 

Tin liên quan