Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC

news

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC nhằm bình ổn giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Theo công bố mới đây của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) , ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC nhằm bình ổn giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.  Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/6 đến ngày 22/07/2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại thời điểm giao dịch. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 100 tỷ đồng. Sau khi giao dịch được thực hiện thành công sẽ đưa tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HBC của ông Lê Viết Hải từ 15,84% lên 19,91%. Kết phiên giao dịch ngày 20/06/2022, giá cổ phiếu HBC ở mức 15.450 đồng.

Theo công bố mới đây của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) , ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HBC nhằm đầu tư và bình ổn giá cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoán.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 26/6 đến ngày 22/07/2022 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại thời điểm giao dịch. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá là 100 tỷ đồng.

Sau khi giao dịch được thực hiện thành công sẽ đưa tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu HBC của ông Lê Viết Hải từ 15,84% lên 19,91%. Kết phiên giao dịch ngày 20/06/2022, giá cổ phiếu HBC ở mức 15.450 đồng. 

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn DragonGroup nhằm tăng cường hợp tác chiến lược, các đối tác cũng sẽ ưu tiên lựa chọn Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu thi công những công trình đạt chất lượng, an toàn theo đúng tiến độ. 

Năm 2022, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 260% so với thực hiện năm 2021. Mức chi trả cổ tức cho cổ đông dự kiến là 5% bằng tiền và/ hoặc cổ phiếu. 

 

Tin liên quan