Hòa Bình tổ chức lớp Huấn luyện sơ cấp cứu

news

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống Thảm họa TP.HCM tổ chức lớp Huấn luyện Sơ cấp cứu cho đội ngũ CBCNV công trình xây dựng chung cư D – Homme

Hòa Bình tổ chức thành công lớp Huấn luyện sơ cấp cứu

Ngày 25/04/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống Thảm họa TP.HCM tổ chức lớp Huấn luyện Sơ cấp cứu cho đội ngũ CBCNV công trình xây dựng chung cư D – Homme, số 765 Hồng Bàng, TP.HCM.

Hòa Bình tổ chức thành công lớp Huấn luyện sơ cấp cứu

Đây là hoạt động thiết thực của Hòa Bình nhằm luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác sơ cứu, cấp cứu khi có các tình huống tai nạn lao động xảy ra tại nơi làm việc, cũng như nâng cao hiểu biết và kiến thức về an toàn lao động cho đội ngũ CBCNV bởi An toàn là một trong ba tiêu chí quan trọng cùng Chất lượng – Tiến độ luôn được Hòa Bình quan tâm xây dựng.

Hòa Bình tổ chức thành công lớp Huấn luyện sơ cấp cứu

Tin liên quan