Hòa Bình đạt Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín 2017

news

Mới đây, tại lễ công bố Top 10 công ty Uy tín 2017 ngành Xây dựng - Bất động sản, Hòa Bình đã vinh dự được vinh danh Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín 2017.


Hòa Bình đạt Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2017

Danh sách Top 10 công ty uy tín 2017 ngành Xây dựng - Bất động sản do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) thực hiện. Đây là kết quả nghiên cứu độc lập, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên các tiêu chí năng lực tài chính và uy tín truyền thông.
Dữ liệu điều tra về số lượng dự án, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giao dịch thành công, giá bán của các dự án… cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung để xếp hạng các chủ đầu tư và công ty tư vấn, môi giới bất động sản. Đồng thời, những công ty có mặt trong danh sách này đều có năng lực tài chính ổn định, có kinh nghiệm xây dựng và kinh doanh, có đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của toàn ngành bất động sản Việt Nam.

Hòa Bình đạt Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2017

Tin liên quan