Hòa Bình: 5 năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam

news

Sáng ngày 27/11/2015, tại Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2015, Hòa Bình đã được trao tặng Cup Thành tựu Top 50 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam suốt 5 năm liên tiếp. Đây là một thành tích vinh dự của Công ty với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Hòa Bình, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước.

Hòa Bình: 5 năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam

Sáng ngày 27/11/2015, tại Lễ công bố Bảng xếp hạng V1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2015, Hòa Bình đã được trao tặng Cup Thành tựu Top 50 Doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam suốt 5 năm liên tiếp. Đây là một thành tích vinh dự của Công ty với sự nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Hòa Bình, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Bảng xếp hạng V1000 được công bố dựa trên kết quả thu thập, điều tra, xử lý và kiểm chứng dữ liệu độc lập của Ban tổ chức Bảng xếp hạng V1000 kết hợp với những thông tin được cung cấp bởi các cơ quan hữu quan và được đối chứng với nguồn dữ liệu phản hồi của các Doanh nghiệp về Ban tổ chức trong các cuộc điều tra dữ liệu của Vietnam Report.

Tin liên quan