GS. Phan Văn Trường tặng Quỹ Lê Mộng Đào bản quyền cuốn sách “Một đời thương thuyết”

news

Ngày 5/4/2014, tại cuộc họp định kỳ khối công trình của công ty Hòa Bình, Giáo sư Phan Văn Trường đã trao tặng bản quyền vĩnh viễn cuốn sách “Một đời thương thuyết” cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào.


CT. HĐQT Lê Viết Hải nhận tác quyền từ GS. Phan Văn Trường

Ngày 5/4/2014, tại cuộc họp định kỳ khối công trình của công ty Hòa Bình, Giáo sư Phan Văn Trường đã trao tặng bản quyền vĩnh viễn cuốn sách “Một đời thương thuyết” cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào. Đây là một cuốn sách rất có giá trị ghi lại những kinh nghiệm quý báu của cả một đời kinh doanh với những thành tích xuất sắc của Giáo sư tặng cho Quỹ Lê Mộng Đào với mong muốn có thêm thật nhiều người với nhiều cách thức khác nhau cùng đóng góp cho Quỹ. Hiện Quỹ đang đàm phán với một số nhà xuất bản để sớm đưa vào khai thác ấn phẩm quý giá này.

Giáo sư Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Ông được Tổng Thống Pháp trao tặng Huy Chương Hiệp Sĩ Bắc Đẩu Bội Tinh năm 2007. Hiện tại Giáo sư là Cố vấn Hội đồng quản trị của Hòa Bình.

Tin liên quan