Năm 2013: Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng.

news

Chiều ngày 25/04/2013, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.

Chiều ngày 25/4/2013, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.


Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ đồng Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ đồng Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh năm 2012 Công ty đạt doanh thu 4.064,9 tỷ đồng, tăng 4,2% so với kế hoạch và tăng 33,1% so với năm 2011; lợi nhuận sau thuế là 132 tỷ đồng, đạt 77,6% so kế hoạch và bằng 88,6% so với năm 2011, mức chia cổ tức là 10% bằng tiền mặt. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh tình hình nền kinh tế khó khăn, nhất là lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Đặc biệt, Hòa Bình đã thành công trong chiến lược phát triển mảng thị trường xây dựng công nghiệp và hạ tầng với 8 dự án có tổng giá trị các hợp đồng đã ký trong năm là 1.700 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2013, Hòa Bình đưa ra chỉ tiêu doanh thu là 5.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2012, lợi nhuận sau thuế là 185 tỷ đồng, tăng 40,2% và chia cổ tức 15% bằng tiền mặt.

Tại đại hội lần này, cổ đông cũng đã bầu ra thành viên HĐQT mới, ông Ignatius Joe Budiman được bầu chọn thay thế cho ông Trần Anh Hoàng xin từ nhiệm. Ông Huỳnh Anh Vũ và bà Trần Ngọc Sang được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát thay cho ông Võ Đắc Khôi và bà Lê Thị Phương Uyên xin từ nhiệm.
 

Hòa Bình đặt mục tiêu doanh thu 5000 tỷ đồng


Tại đại hội, ông Harianto Solichin – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Nikko Securities Indonesia bày tỏ sự vui mừng được tham dự lần đầu tiên ĐHCĐ của Hòa Bình và cho biết sẽ hỗ trợ Hòa Bình phát triển thị trường quốc tế tại Indonesia cùng các nước phát triển ở khu vực trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian tới.

Tin liên quan