Giới thiệu tiêu chuẩn mới trong quản lý dự án xây dựng

news

Từ ngày 4 - 6/01/2013 , công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn mới trong quản lý dự án xây dựng ISO 21500:2012 do GS.TS Nguyễn Minh Nghị chủ trì với sự tham dự của hơn 115 CBCNV của công ty.

Giới thiệu tiêu chuẩn mới trong quản lý dự án xây dựng

Từ ngày 4 - 6/01/2013, công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn mới trong quản lý dự án xây dựng ISO 21500:2012 do GS.TS Nguyễn Minh Nghị chủ trì với sự tham dự của hơn 115 CBCNV của công ty.

Đây là tiêu chuẩn quốc tế vừa được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành. ISO 21500 phản ánh cách hiểu chân thực và mang tính toàn cầu về những yêu cầu cơ bản cần có đối với hoạt động quản lý dự án (QLDA).

Lớp học đã cung cấp cho các học viên kiến thức và các quy tắc QLDA mới nhất, hiện đại và được công nhận toàn cầu. Về cơ bản ISO 21500 giống PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Tuy nhiên, với phương thức trình bày đơn giản, cách tiếp cận mới nên ISO 21500 sẽ thuận lợi hơn trong quá trình triển khai áp dụng.

Sau lớp học, Hòa Bình tiếp tục nghiên cứu và triển khai ứng dụng để ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống hiện tại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tin liên quan