Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 thành công tốt đẹp

news

Sáng ngày 25/4/2011, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 để báo cáo với cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch doanh số, lợi nhuận năm 2012 của công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 thành công tốt đẹpChủ tịch HĐQT Lê Viết Hải báo cáo kết quả kinh doanh với cổ đông
 
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 thành công tốt đẹp
Cổ Cổ  Cổ  đông đang tìm hiểu kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty

Sáng ngày 25/4/2011, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 để báo cáo với cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch doanh số, lợi nhuận năm 2012 của công ty.

Năm 2011, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn như thị trường xây dựng và địa ốc đóng băng, chi phí lãi vay tăng cao, giá nguyên vật liệu tăng, nguồn vốn FDI đầu tư vào bất động sản giảm… nhưng Hòa Bình đã từng bước vượt qua và đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Năm 2011 doanh thu thuần của công ty đạt 3.055,9 tỉ đồng, tăng 22,2% so với kế hoạch đã đề ra và tăng 72,8% so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế là 149,6 tỉ đồng, đạt 99,7% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2010 và lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 7.439 đồng. Mức chia cổ tức 30%, trong đó công ty sẽ trả bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (trên mệnh giá).

Tại đại hội, 100% cổ đông tham dự đã đồng ý với các nội dung trong tờ trình của HĐQT công ty. Theo đó, năm 2012 kế hoạch doanh thu là 3.900 tỉ đồng, tăng 27,7% và lợi nhuận sau thuế là 170 tỉ đồng, tăng 13,7% so với thực hiện năm 2011, chia cổ tức 30%. Đại hội cũng nhất trí cho phát hành 1.000.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV với tỉ lệ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá và có hiệu lực sau 3 năm; tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phiếu quỹ với mức giá hợp lý; tìm đối tác hoặc chuyển nhượng một số dự án bất động sản…


Về định hướng kinh doanh năm 2012, ông Lê Viết Hải cho biết, Hòa Bình tiếp tục hoàn thiện vai trò tổng thầu những dự án quy mô lớn, mang tầm quốc tế; duy trì vị trí công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và mở rộng hơn thị trường quốc tế; tập trung lĩnh vực hoạt động cốt lõi là xây dựng và đa dạng mảng thi công xây lắp bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng… Trong điều kiện tình hình bất động sản dự báo còn khó khăn, đặc biệt là công trình nhà ở, chung cư cao tầng, HBC dự kiến giảm tỷ lệ doanh thu công trình nhà ở từ 58% năm 2011 xuống 49% trong năm 2012 và củng cố, mở rộng lĩnh vực công trình công nghiệp với tỉ lệ doanh thu của mảng này là 9% năm 2012.

Đại hội cũng nhất trí 100% bầu ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và thông qua tất cả quy chế hoạt động, khen thưởng đối với HĐQT và Ban Kiểm soát.

Toàn bộ nghị quyết Đại hội Cổ đông xin tham khảo ở mục quan hệ cổ đông phần thông tin cổ đông. 

Tin liên quan