HBE nhận giải thưởng “Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN năm 2011”

news

Ngày 12/10/2011, Công ty CP Cơ điện Hòa Bình đã được trao tặng giải thưởng “Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN năm 2011” ...

Ngày 12/10/2011, Công ty CP Cơ điện Hòa Bình đã được trao tặng giải thưởng “Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN năm 2011”  do Hội đồng xét thưởng thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng cho các doanh nghiệp trong mạng thương hiệu Việt .

Giải thưởng này là một hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, quảng bá sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt, động viên phong trào xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam, tôn vinh những thương hiệu ứng dụng khoa học và công nghệ tiêu biểu, thúc đẩy hình thành hệ thống các doanh nghiệp khoa học và công nghệ điển hình, nêu tấm gương cho các doanh nghiệp trong cả nước noi theo.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty CP Cơ điện Hòa Bình đạt giải thưởng “Cúp vàng Topten Thương hiệu Việt - Ứng dụng KHCN năm 2011”.

 

 

Tin liên quan