Thư ngỏ của Tổng Giám đốc Lê Viết Hải

news

Nhằm góp phần sẻ chia những đau thương, mất mát với nhân dân Nhật Bản trước thảm họa động đất, sóng thần ngày 13 tháng 3 năm 2011...

Nhằm góp phần sẻ chia những đau thương, mất mát với nhân dân Nhật Bản trước thảm họa động đất, sóng thần ngày 13 tháng 3 năm 2011. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Viết Hải có Thư ngỏ về việc Quyên góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản.

Phòng Hành chánh xin chuyển đến toàn thể CBCNV Hòa Bình toàn văn nội dung Thư ngỏ này cùng với phiếu đăng ký đóng góp (xem file đính kèm).

Mọi sự đóng góp của anh/chị xin gửi về Phòng Nhân sự HBC trước ngày 26/3/2011.

 


Xem chi tiết Thư ngõ quyên góp giúp đỡ dp Nhân dân Nhật Bản.

 

Tin liên quan