Hòa Bình được bình chọn là “ Đơn Vị Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Việt Nam – VIETREAL 2007”

news

Tại Hội chợ VietReal 2007 (diễn ra từ ngày 28/05 -31/05 tại Trung tâm thể dục thể thao Phú Tho), Hòa Bình được bình chọn là “ Đơn Vị Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Việt Nam – VIETREAL 2007”. Danh hiệu này do Bộ Xây dựng chủ trì, tôn vinh chứng nhận và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp ngành xây dựng hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển nâng cao các hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng Việt Nam.

Tại Hội chợ VietReal  2007 (diễn ra từ ngày 28/05 -31/05 tại Trung tâm thể dục thể thao Phú Tho), Hòa Bình được bình chọn là “ Đơn Vị Xuất Sắc Ngành Xây Dựng Việt Nam – VIETREAL 2007”.

 

 

 

Danh hiệu này do Bộ Xây dựng chủ trì, tôn vinh chứng nhận và trao giải thưởng cho các doanh nghiệp ngành xây dựng hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển nâng cao các hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng Việt Nam.

 

Tin liên quan