Trao trả Dự án khu du lịch ven đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên

news

Chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông HBC về việc thu hẹp quy mô đầu tư của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Phú Yên (đơn vị thành viên của HBC). Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) đã thống nhất trao trả cho tỉnh Phú Yên dự án Khu du lịch ven đầm Ô Loan với quy mô diện tích 200 ha, thuộc hai xã An Cư, An Hiệp, huyện Tuy An.

(TP.HCM  ngày 18/04/2011). Chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông HBC về việc thu hẹp quy mô đầu tư của Công ty CP Đầu tư Phát triển Hòa Bình Phú Yên (đơn vị thành viên của HBC). Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) đã thống nhất trao trả cho tỉnh Phú Yên dự án Khu du lịch ven đầm Ô Loan với quy mô diện tích 200 ha, thuộc hai xã An Cư, An Hiệp, huyện Tuy An. 

Việc cơ cấu lại các dự án bất động sản, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để phù hợp với tình hình thị trường đã được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành áp dụng triệt để từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Nỗ lực này đã phần nào mang lại hiệu quả tích cực cho HBC trong năm 2009 và 2010; thể hiện qua kết quả kinh doanh năm 2010, lợi nhuận sau thuế của công ty sau khi kiểm toán đạt 139,76 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm trước và vượt gần 47% kế hoạch năm.

Tuy trao trả dự án Khu du lịch ven đầm Ô Loan, nhưng tại Phú Yên, HBC vẫn đang tiếp tục đầu tư dự án cầu An Hải theo hình thức BOT và được khấu trừ một phần tiền thuê đất cho Khu du lịch sinh thái Rừng dương Thành Lầu quy mô 100ha, thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.

Tin liên quan