Ông Lê Viết Hải được bầu vào thành viên Ban chấp hành VCCI khóa VI

news

Ngày 29/6/2020, tại Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được bầu vào thành viên Ban chấp hành VCCI khóa VI.

CEO Lê Viết Hải là thành viên ban chấp hành VCCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, chủ lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam. Hoạt động của VCCI nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mạikhoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; đây cũng là một tổ chức độc lập, phi chính phủ (NGO), phi lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và tự chủ về tài chính.

Tin liên quan