Thông tin năng lực nhà thầu xây dựng cần phải đảm bảo những gì?

news

Thông tin năng lực nhà thầu xây dựng vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà thầu cạnh tranh tốt hơn khi tham gia đấu thầu. Vậy thông tin năng lực nhà thầu xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì? Tham khảo ngay bài viết dưới đây!

Thông tin về năng lực nhà thầu xây dựng được quy định rõ tại Khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng số 50 số 50/2014/QH13, “Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng”. Cụ thể, Căn cứ vào Điều 57 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình khi tham gia hoạt động xây dựng cần các yêu cầu sau.

Điều 57. Điều Kiện Năng Lực Của Nhà Thầu Thi Công Xây Dựng Công Trình

thông tin năng lực nhà thầu xây dựng 2

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm là một trong những yêu cầu bắt buộc

Đối với các nhà thầu xây dựng muốn tham gia hoạt động vào lĩnh vực xây dựng cần đáp ứng những điều kiện năng lực sau:

 • Có giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 • Nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phải phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 • Những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt phải có hợp đồng lao động với tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

 • Đối với các dự án, công trình có tính chất đặc thù như: Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy sản xuất hóa chất độc hại, sản xuất vật liệu nổ, những cá nhân đảm nhận chức danh chủ chốt thì ngoài yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công việc thực hiện còn phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực đặc thù của dự án.

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức có hiệu lực tối đa trong thời hạn 5 (năm) năm. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày có thay đổi, hết hiệu lực thì phải làm thủ tục cấp lại.”

Điều 65. Chứng Chỉ Năng Lực Của Tổ Chức Thi Công Xây Dựng Công Trình

Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình, chứng chỉ năng lực được xếp hạng theo Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015.

Nếu muốn tham gia hoạt động thi công công trình xây dựng, các tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực:

Chính Chỉ Năng Lực Hạng I

 • Có ít nhất 3 (ba) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng I cùng loại công trình xây dựng;

 • Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) năm đối với trình độ đại học, 5 (năm) năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

 • Có ít nhất 15 (mười lăm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

 • Có ít nhất 30 (ba mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;

 • Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp I hoặc 2 (hai) công trình cấp II cùng loại.

thông tin năng lực nhà thầu xây dựng 3

Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình, chứng chỉ năng lực được xếp hạng theo Điều 65 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015.

Chứng Chỉ Năng Lực Hạng II

 • Có ít nhất 2 (hai) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng II cùng loại công trình xây dựng;

 • Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 3 (ba) năm Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

 • Có ít nhất 10 (mười) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

 • Có ít nhất 20 (hai mươi) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;

 • Đã thực hiện thầu chính thi công ít nhất 1 (một) công trình cấp II hoặc 2 (hai) công trình cấp III cùng loại.

Chứng Chỉ Năng Lực Hạng III

 • Có ít nhất 1 (một) người đủ điều kiện năng lực làm chỉ huy trưởng công trường hạng III cùng loại công trình xây dựng;

 • Những người phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ nghề và Điều kiện năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

 • Có ít nhất 5 (năm) người trong hệ thống quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình;

 • Có ít nhất 5 (năm) công nhân kỹ thuật có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Phạm vi hoạt động

 • Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại;

 • Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;

 • Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

Trên đây là thông tin năng lực nhà thầu xây dựng công trình cần phải đảm bảo những điều kiện gì và điều kiện năng lực của tổ chức thi công công trình theo thứ hạng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi - Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình qua HOTLINE: 028. 3932 5030

Tin liên quan