Chủ tịch Lê Viết Hải làm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM

news

Ngày 25/12/2020, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VIII (2021 – 2025). Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải đã được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Lê Viết Hải làm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM được thành lập từ năm 1991, là nơi liên kết các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại TP.HCM. Động viên, giúp đỡ doanh nghiệp hội viên đầu tư kỹ thuật, áp dụng những công nghệ mới trong và ngoài nước để tăng cường khả năng hoạt động kinh doanh.

Đại hội lần này có hơn 200 đại biểu tham dự đại diện cho các doanh nghiệp hội viên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng TP.HCM. Đại hội đã đưa ra những hoạt động thiết thực, hữu ích hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng. Toàn thể Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung đưa ra tại Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

Chủ tịch Lê Viết Hải làm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM

Ông Lê Viết Hải- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình giữ cương vị Chủ tịch và ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Công ty CP Secoin giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký SACA.

Chủ tịch Lê Viết Hải làm Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM

Tin liên quan