Hạng mục Công trình thương mại phức hợp

Khu vực Nam

Năm 2017

projects

Marie Curie Hotel & Suites


General Contractor


Địa chỉ
157 Nam Ky Khoi Nghia, Ward 6, District 3, HCMC

Chủ đầu tư
Areco Real Estate Limited Company

Quy mô

Marie Curie Hotel & Suites includes 3 basements and 2 tower blocks (11 floors and 14 floors).


Thời gian triển khai
2017

Thời gian hoàn thành
Tháng 02/2019

Dự án liên quan

Tin liên quan