Doanh thu Hòa Bình tăng mạnh trong Quý II/2021

news

Ngày 28/07/2021, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố Báo cáo tài chính Quý II, theo đó doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, điều này cho thấy năng lực tài chính của Hòa Bình được cải thiện đáng kể.

Doanh thu Hòa Bình tăng mạnh trong Quý II/2021

Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2021, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt gần 3.180 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, gấp gần 28 lần so với cùng kỳ.

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, dòng tiền kinh doanh của Hoà Bình trong nửa đầu năm đã được cải thiện và dương trở lại với gần 733 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 451 tỷ đồng. Điều này cho thấy Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đã từng bước cải thiện được công tác thu hồi công nợ. Một dấu hiệu tích cực khác trong bức tranh tài chính của Hoà Bình là dư nợ vay của công ty giảm 11% so với đầu năm, còn gần 4.539 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 37%, đạt 1.291 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Hòa Bình đạt gần 5,443 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ thu nhập đột biến từ chuyển nhượng các khoản đầu tư cộng với việc chi phí được tiết giảm, lãi ròng của riêng Hòa Bình ghi nhận hơn 73 tỷ đồng, gấp 5.6 lần so với nửa đầu năm 2020. Năm 2021, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 20,26% so với năm 2020. Như vậy trong Quý II, Hòa Bình đã đạt được 40% so với chỉ tiêu đề ra.

Tin liên quan