Hoà Bình phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn

news

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng cổ phiếu HBC của công ty.

Hoà Bình phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn

Lãi suất sẽ kết hợp lãi suất cố định và thả nổi, thời gian thanh toán lãi sau và định kỳ 3 tháng kể từ ngày phát hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm bổ sung vốn cho hoạt động gồm: bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kết phiên giao dịch ngày 29/12/2021, cổ phiếu HBC đạt 30.700 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 92% trong hơn hai tháng qua. Vốn hoá thị trường của Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình đạt khoảng 7.442 tỷ đồng.

Tin liên quan