THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÒA BÌNH KHÔNG TỔ CHỨC BẤT KỲ CUỘC HỌP/HỌP BÁO

news

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kính gửi: CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

(TP.Hồ Chí Minh, ngày 09/01/2023), Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình xin thông báo chính thức các nội dung dưới đây:

  1. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình hiện chưa có kế hoạch tổ chức bất kỳ cuộc họp báo nào.
  2. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khẳng định Tập đoàn không tổ chức bất kỳ cuộc họp Hội đồng quản trị nào (cụ thể là ngày 10/01/2023) dưới sự chứng kiến, tham dự của báo chí theo phát biểu trên truyền thông của ông Dương Văn Hùng – đại diện nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
  3. Mọi hành vi tự ý tổ chức cuộc họp/họp báo có sự tham gia của truyền thông hoặc phát ngôn của bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm mục đích công bố ra công chúng các thông tin nội bộ của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mà chưa được Tập đoàn cho phép đều là hành vi phạm pháp luật và vi phạm quy định của Tập đoàn.
  4. Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình khẳng định sẽ kiên quyết áp dụng tất cả các biện pháp luật định để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của toàn thể cổ đông. Tập đoàn sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm theo luật định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi tự ý công bố các thông tin nội bộ về hoạt động quản trị của Tập đoàn, bao gồm cả các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho việc phát tán thông tin nói trên.                                                                             

Trân trọng cảm ơn.

TM. TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Lê Viết Hải

Xem thêm thông cáo chính thức TẠI ĐÂY

Tin liên quan