Workshop Vật liệu xanh cho xây dựng phát triển bền vững

news

Ngày 09/8/2023, 50 kỹ sư của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tham gia buổi workshop với chủ đề “Vật liệu xanh cho xây dựng bền vững” do Công ty Fico – YTL tổ chức tại văn phòng Hòa Bình.

Workshop Vật liệu xanh cho xây dựng phát triển bền vững

Ông Nguyễn Hoàng Hà - Giám đốc Kỹ thuật và phát triển kinh doanh của Công ty Fico YTL trình bày về lĩnh vực vật liệu xanh và công nghệ xanh trong xây dựng.

Tham gia sự kiện, có các diễn giả là đại diện Fico – YTL, đại điện Công ty Bumatech và đại diện Công ty Sơn PPG. Workshop chia sẻ về thực trạng rác thải trong ngành xi măng cũng như các xu hướng xanh trong ngành vật liệu thời gian tới.

Đồng thời Workshop cũng đề cập đến quy trình xử lý rác xây dựng, đưa ra các giải pháp thiết thực, áp dụng khoa học công nghệ vào xây dựng hướng đến môi trường xanh. Phát triển bền vững luôn nằm trong mục tiêu và cam kết giữa Hòa Bình và Fico – YTL trên các dự án mà Hòa Bình thi công.

Workshop Vật liệu xanh cho xây dựng phát triển bền vững

Tin liên quan