Đại hội cổ đông bất thường Hòa Bình không đủ tỉ lệ tổ chức, lần 2 được thông báo sau.

news

Ngày 26/8/2023, Đại hội cổ đông bất thường 2023 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) đã không diễn ra như kế hoạch vì không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định.

Trước đó, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông bảo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Dự kiến Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 theo đúng quy định, thông tin chi tiết về thời gian sẽ được thông báo sau đến các cổ đông.

Tin liên quan