Hòa Bình thông báo về việc chốt danh sách trái chủ để đăng ký chứng khoán tập trung tại VSDC

news

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) trân trọng thông báo đến Người sở hữu trái phiếu (trái chủ) về việc chốt danh sách trái chủ để thực hiện đăng ký trái phiếu riêng lẻ tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: 

Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBCH2225001)

Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBCH2225002)

Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBCH2126001)

Tin liên quan