Chương trình Gặp gỡ Giao lưu cùng Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada

news

Ngày 23/11/2023, chương trình Gặp gỡ Giao lưu Hội Doanh nhân Việt Nam – Canada và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 23/11/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm trao đổi, tìm hiểu về cơ hội phát triển ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tại Canada, chương trình Gặp gỡ Giao lưu Hội Doanh nhân Việt Nam – Canada và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự tham dự của hơn 30 đại diện tới từ Hội Doanh nhân Việt Nam – Canada và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện này, Chủ tịch Lê Viết Hải cũng đã có đôi lời chia sẻ và phát biểu về những cơ hội phát triển của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng tại Canada với các đại diện của hai bên tham dự.

 

Tin liên quan