Hòa Bình đề xuất 8 giải pháp phát triển ngành xây dựng VN

news

Ngày 26/12/2014, tại hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức, Hòa Bình là một trong số 7 doanh nghiệp có bài tham luận phát biểu trước hội nghị. Đại diện cho công ty, ông Lê Văn Nam – Phó Tổng giám đốc đã phát biểu và đề xuất 8 giải pháp gửi tới Bộ Xây dựng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nhà thầu nội tại thị trường trong nước cũng như ở thị trường nước ngoài.

Hòa Bình đề xuất 8 giải pháp phát triển ngành xây dựng VN

Ngày 26/12/2014, tại hội thảo Trao đổi kinh nghiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức, Hòa Bình là một trong số 7 doanh nghiệp có bài tham luận phát biểu trước hội nghị. Đại diện cho công ty, ông Lê Văn Nam – Phó Tổng giám đốc đã phát biểu và đề xuất 8 giải pháp gửi tới Bộ Xây dựng để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các nhà thầu nội tại thị trường trong nước cũng như ở thị trường nước ngoài. Cụ thể:

1. Đơn giản hóa thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, rút ngắn tiến độ và nâng cao năng suất lao động: Hiện nay các công trình xây dựng chịu sự quản lý của rất nhiều ban ngành với chức năng chồng chéo, cùng một cô

ng việc cần phải giải trình nhiều lần. Chúng tôi kiến nghị cần quy định trách nhiệm rõ ràng, giảm bớt thủ tục rườm rà, cắt giảm các khâu xét duyệt không cần thiết, xử lý nghiêm các sai phạm bằng các biện pháp chế tài.

2. Ứng dụng các công cụ quản lý xây dựng hiện đại về chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe,... bằng các hệ số chính xác theo chuẩn quốc tế. Tiến đến yêu cầu nộp bản vẽ 3D để quản lý bản vẽ bằng BIM một cách chi tiết và chính xác nhất.

3. Cung cấp thông tin thị trường: Có các biện pháp thu thập, phân tích, phổ biến thông tin về thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp

4. Áp dụng các phương thức đấu thầu theo chuẩn quốc tế: Phổ biến thông tin đấu thầu rộng rãi hơn trên các phương tiện truyền thông chính thống, khuyến khích các nhà thầu tư nhân có năng lực tham gia các công trình nhà nước. Ưu tiên sử dụng các nguồn vốn PPP để việc đấu thầu diễn ra công khai và minh bạch hơn.

5. Có chiến lược quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế: Có hệ thống đào tạo và chứng nhận theo chuẩn quốc tế. Có hệ thống đo lường năng suất lao động, hệ thống quản lý thông tin nhằm khai thác, sử dụng và cung cấp thông tin về nguồn lao động.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính: Có các giải pháp hỗ trợ, đền bù thiệt hại do các công trình nhà nước chậm thanh toán. Có chính sách hỗ trợ về vốn, về thuế, về thủ tục cho doanh nghiệp thi công ở nước ngoài.

7. Đầu tư vào công nghệ: Có chiến lược nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các kỹ thuật thi công tiên tiến. Hỗ trợ doanh nghiệp làm chủ các công nghệ tiên tiến, lập biện pháp thi công, ứng dụng vật liệu mới...

8. Khuyến khích sáng tạo: Có chế độ thưởng, khuyến khích các sáng kiến, các biện pháp thi công tiết giảm chi phí. Có chiến lược nhằm biến sáng tạo, cải tiến của doanh nghiệp thành công nghệ hàng đầu.

Tin liên quan