Hòa Bình báo cáo điển hình về công tác An toàn lao động

news

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống Cháy nổ, UBND TP.HCM đã phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác huấn luyện an toàn lao động. Tham gia hội thảo có hơn 100 doanh nghiệp tham gia, trong đó Hòa Bình là một trong hai doanh nghiệp được báo cáo điển hình về công tác thực hiện an toàn lao động (ATLĐ).

Hòa Bình báo cáo điển hình công tác An toàn lao động

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống Cháy nổ, UBND TP.HCM đã phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề về công tác huấn luyện an toàn lao động. Tham gia hội thảo có hơn 100 doanh nghiệp tham gia, trong đó Hòa Bình là một trong hai doanh nghiệp được báo cáo điển hình về công tác thực hiện an toàn lao động (ATLĐ).

Theo ông Trần Mộng Liên – Trưởng ban ATLĐ Hòa Bình, công tác huấn luyện và nâng cao nhận thức ATLĐ cho mỗi công nhân được công ty chú trọng và đặt lên hàng đầu. Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, các công trường của Hòa Bình đều dành thời gian nói chuyện về ATLĐ và vệ sinh môi trường và thường xuyên tổ chức định kỳ các buổi tập huấn về ATLĐ. Hiện nay, Hòa Bình đã thiết lập và duy trì hệ thống quảng lý OHSAS 18001, ISO 14001 nhằm bảo vệ sức khỏe, môi trường và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Với những nỗ lực cao và thực hiện công tác ATLĐ chuyên nghiệp, năm 2012 Hòa Bình đã không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng nào và có tổng số giờ tổn thất rất thấp là 196 giờ, chiếm 0,001% trên tổng số giờ lao động là 10.920.204 giờ.

Được biết, Hòa Bình là một trong 2 nhà thầu tại TP.HCM thực hiện tốt nhất công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2012.

Tin liên quan