Đại hội cổ đông bất thường 2013: 100% cổ đông đồng thuận tăng số lượng phát hành lên 15 triệu cổ phiếu

news

Chiều 24/2/2013, tại tòa nhà Pax Sky số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, quận 3, TP.HCM, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2013 với sự đồng thuận 100% của cổ đông tham dự.

Chiều 24/2/2013, tại tòa nhà Pax Sky số 123 Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, quận 3, TP.HCM, Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông bất thường năm 2013 với sự đồng thuận 100% của cổ đông tham dự.

Đại hội cổ đông bất thường 2013: 100% cổ đông đồng thuận tăng số lượng phát hành lên 15 triệu cổ phiếu Đại hội cổ đông bất thường 2013: 100% cổ đông đồng thuận tăng số lượng phát hành lên 15 triệu cổ phiếu

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả doanh thu sơ bộ chưa kiểm toán năm 2012 với mức doanh thu đạt 4.067 tỉ đồng, vượt 4% so với kế hoạch và tăng 33% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tức 78% so với kế hoạch và bằng 89% so với năm 2011.Với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn thử thách,đặc biệt trong năm 2012 vừa qua thì đây là một kết quả đáng khích lệ cho sự nỗ lực hết mình của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV Hòa Bình.

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với số lượng phát hành từ 10 triệu cổ phiếu (đã thông qua trướcđây) lên tối đa 15 triệu cổ phiếu, loại cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sác tại thời điểm phát hành nhằm tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
100% cổ đông tham dự cũng đã nhất trí, đồng thuận và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tìm kiếm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, tiến hành thủ tục phát hành.

Tin liên quan