Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội Cổ đông thường niên 2021

news

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kính gởi đến Quý cổ đông "Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội Cổ đông thường niên 2021".

Vào lúc 13g30 ngày 21/6/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, các cổ đông sẽ tham dự đại hội và bỏ phiếu biểu quyết điện tử.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho đại hội cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của mình, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có văn bản hướng dẫn cụ thể cách thức tham gia đại hội, cách thức tương tác giữa cổ đông với chủ tọa và đại hội cũng như cách thức biểu quyết trực tuyến đến các cổ đông.

Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Được biết, trước đó Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dự kiến được tổ chức vào ngày 31/5/2021 tại khách sạn Sheraton, Quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và tuân thủ các quy tắc an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo sức khỏe của các cổ đông và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định chuyển đổi hình thức tổ chức đại hội sang trực tuyến.

Quý cổ đông vui lòng xem văn bản hương dẫn chi tiết cách tham dự và biểu quyết đại hội theo hình thức trực tuyến TẠI ĐÂY:

Xây dựng Hòa Bình hướng dẫn tham dự họp trực tuyến Đại hội Cổ đông thường niên 2021

Tin liên quan