Hòa Bình áp dụng tốt các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

news

Ngày 23/10/2012, Tổ chức QMS (Úc) đã tiến hành đánh giá giám sát lần 2 Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng ban, công trình của Hòa Bình. Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Hòa Bình trong việc duy trì, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Hòa Bình áp dụng tốt các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 23/10/2012, Tổ chức QMS (Úc) đã tiến hành đánh giá giám sát lần 2 Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 tại các phòng ban, công trình của Hòa Bình. Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Hòa Bình trong việc duy trì, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Trước đó, Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) đã tiến hành tổ chức đánh giá giám sát lần 1 Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 và Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 (gọi chung là HSE) tại công ty sau một năm được cấp giấy chứng nhận quốc tế này. Với việc cải tiến hệ thống tài liệu và công tác triển khai tốt các hoạt động về an toàn lao động, sức khỏe và môi trường làm việc tại các phòng ban, công trình, đoàn kiểm tra đánh giá cao tính chuyên nghiệp của Hòa Bình và đồng ý tiếp tục duy trì chứng nhận.

Tin liên quan