Hòa Bình nhận giải Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN

news

(TP.HCM ngày 19/06/2012) Sáng ngày 19/6/2012, lễ vinh danh “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” đã được diễn ra trang trọng tại khách sạn New World, TP.HCM. Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia phân tích tài chính trong và ngoài nước. Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình vinh dự xếp hạng 23/50 công ty và là doanh nghiệp ty có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất (166%).

Hòa Bình nhận giải Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VNHòa Bình nhận giải Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất VN

 

 

(TP.HCM ngày 19/06/2012) Sáng ngày 19/6/2012, lễ vinh danh “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” đã được diễn ra trang trọng tại khách sạn New World, TP.HCM. Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp với Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia phân tích tài chính trong và ngoài nước. Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình vinh dự xếp hạng 23/50 công ty và là doanh nghiệp ty có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất (166%).

Theo ban tổ chức, năm nay các công ty được lựa chọn dựa theo hai phương pháp định lượng và định tính, đặc biệt để đánh giá đúng hiệu quả kinh doanh các công ty thuộc nhiều nhóm ngành khác nhau được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam căn cứ vào 4 chỉ số tăng trưởng gồm: Doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên vốn bình quân ba năm 2009-2011.

Ngoài ra, các công ty được bình chọn phải đáp ứng 3 tiêu chí có vốn hóa trên thị trường từ 500 tỉ đồng trở lên, doanh thu mỗi năm (2009 – 2011) phải đạt từ 200 tỉ đồng trở lên, lợi nhuận sau thuế mỗi năm đạt từ 20 tỉ đồng trở lên.

 

Tin liên quan