Hòa Bình triển khai xây dựng Hệ thống lương 3Ps

news

Sáng ngày 08/02/2012, Hòa Bình chính thức khởi động dự án Hệ thống lương 3Ps (Position – Person – Performance)...

Sáng ngày 8/2/2012, Hòa Bình chính thức khởi động dự án Hệ thống lương 3Ps (Position – Person – Performance) với sự hợp tác tư vấn của Công ty CP Phát triển Năng lực Tổ chức (OCD). Mục đích của dự án nhằm triển khai xây dựng hệ thống cấu trúc lương và các chính sách đãi ngộ cho CBCNV, quy chuẩn hệ thống cơ cấu và vị trí chức danh, hệ thống đánh giá năng lực ; qua đó đảm bảo tính hợp lý, công bằng và tạo động lực làm việc, sáng tạo cho người lao động.

Ông Lê Viết Hải, Tổng giám đốc Hòa Bình cho biết, Hòa Bình hoàn toàn tin tưởng khi lựa chọn OCD là đơn vị tư vấn dự án này và mong OCD bằng kinh nghiệm cao nhất cùng Hòa Bình xây dựng dự án hoàn thiện nhất. Dự án này là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hòa Bình trong năm 2012. Ông Tăng Văn Khánh, Giám đốc OCD, mong muốn ban lãnh đạo và đội ngũ cấp trưởng của Hòa Bình sẽ hợp tác chặt chẽ với OCD xây dựng sản phẩm tốt nhất.

Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án dự kiến trong 24 tuần (từ nay cho đến cuối tháng 7/2012). Trong đó, có 9 buổi hội thảo tập trung và các buổi làm việc trực tiếp của ban lãnh đạo, các cấp trưởng phòng ban, giám đốc dự án với đơn vị tư vấn.

 

Hòa Bình triển khai xây dựng Hệ thống lương 3Ps Hòa Bình triển khai xây dựng Hệ thống lương 3Ps

 

Tin liên quan