Hòa Bình hỗ trợ tiền cước điện thoại cho CBCNV

news

Thực hiện chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBCNV, Hòa Bình đã ký kết hợp tác với Vinaphone.

Thực hiện chính sách nhân sự và chế độ đãi ngộ cũng như tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho CBCNV, Ban Tổng giám đốc công ty HBC đã ký kết hợp tác với Vinaphone cho gói dịch vụ thông tin điện thoại. Theo đó, kể từ ngày 9/1/2012 toàn thể 1200 CBCNV gian tiếp HBC được hỗ trợ 01 sim điện thoại và cước phí hàng tháng với hạn mức như sau: Ban Tổng giám đốc 650.000 đồng/tháng, cấp trưởng là 250.000 đồng/tháng và nhân viên là 128.000 đồng/tháng. Trường hợp CBCNV sử dụng quá hạn mức trên, tiền cước phí dư ra sẽ được trừ vào tiền lương tháng gần nhất.
 
Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ khoảng 2/3 chi phí mua điện thoại mới cho CBCNV theo quy định cụ thể.

 

Tin liên quan