Tổ chức lớp đào tạo hệ thống ISO 14001:2004 và BS OHSAS

news

Trong tháng 2 vừa qua, Hòa Bình đã tổ chức lớp đào tạo Hệ thống ISO 14001:2004 và BS OHSAS 18001:2004 cho toàn thể các cấp trưởng của các phòng ban và công trường.

Trong tháng 2 vừa qua, Hòa Bình đã tổ chức lớp đào tạo Hệ thống ISO 14001:2004 và BS OHSAS 18001:2004 cho toàn thể các cấp trưởng của các phòng ban và công trường.

 

 

Theo mục tiêu và định hướng phát triển năm 2011 của Ban Tổng giám đốc đưa ra, trong năm nay Hòa Bình sẽ triển khai Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001 và Hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 1/2011, Ban Tổng giám đốc đã ký hợp đồng với công ty BSI, đến tháng 6/2011, Hòa Bình sẽ hoàn thành xây dựng và vận hành hai hệ thống này. Đồng thời, việc xây dựng này sẽ được tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng hiện hành mà công ty đang ứng dụng. Đây là một hệ thống quản lý tích hợp tất cả các Hệ thống quản lý từ trước đến nay đã triển khai tại Hòa Bình. Các lợi ích của Hệ thống quản lý tích hợp này, bao gồm các vấn đề về chất lượng, môi trường, sức khỏe và an toàn rủi ro.

Khóa học giới thiệu những điểm giống và khác nhau giữa các tiêu chuẩn và mức độ tích hợp giữa các hệ thống, những điểm mạnh và điểm yếu làm cơ sở để tiếp cận với mô hình một hệ thống quản lý tích hợp.

 

Tin liên quan