Kỷ lục thi công The Manor II

news

Chỉ 2 ngày sau khi Hòa Bình hoàn tất kết cấu tầng hầm và thi công phần thân đến tầng 17 (Block B,GL 8-16) công trình The Manor II ngày 07/09/2009, đã được Ban quản lý Dự án - Chủ đầu tư chính thức cấp chứng nhận hoàn thành ngày 09/09/2009.

Chỉ 2 ngày sau khi Hòa Bình hoàn tất kết cấu tầng hầm và thi công phần thân đến tầng 17 (Block B, GL 8-16) công trình The Manor II ngày 07/09/2009, đã được Ban quản lý Dự án - Chủ đầu tư chính thức cấp chứng nhận hoàn thành ngày 09/09/2009.

Tin liên quan