Hòa Bình đạt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017

news

Tối ngày 14/9/2017, Lễ vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 của Tạp chí Forbes Việt Nam đã được tổ chức. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vinh dự nhận giải thưởng này, xếp ở vị trí thứ 17 về doanh thu và lợi nhuận và đây là lần thứ 2 Hòa Bình nằm trong danh sách đánh giá và bình chọn của Forbes Việt Nam.

Theo thống kê của Forbes Việt Nam, 50 công ty đạt giải  nắm giữ tới 60% giá trị vốn hóa của hai sàn chứng khoán Việt Nam hiện nay, trong đó hầu hết công ty trong danh sách lần này đều được niêm yết trên HOSE, chỉ có 4 cái tên niêm yết trên HNX.  Tổng doanh thu của 50 công ty trong năm qua lên tới 734.822 tỷ đồng, tương đương gần 32,4 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước. Tổng lợi nhuận cũng lên tới 79.461 tỷ đồng, tăng 49%.

Hòa Bình đạt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017

Năm nay là năm thứ 5 Forbes Việt Nam tổ chức giải thưởng này, sử dụng phương pháp xếp hạng công ty niêm yết của Forbes (Mỹ), có cân nhắc đến đặc thù các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Dữ liệu sử dụng để đánh giá dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm năm liên tiếp giai đoạn 2012-2016. 

Hòa Bình đạt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017

Tin liên quan