Hòa Bình nhận giải Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam và FAST 500 năm 2018

news

Ngày 18/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam 2018 và FAST 500 – Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 168. Đây là giải thưởng do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức và công bố vào tháng 3/2018.

Hòa Bình nhận giải Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam và FAST 500 năm 2018

Ngày 18/4/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam 2018 và FAST 500 – Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, xếp hạng thứ 168. Đây là giải thưởng do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức và công bố vào tháng 3/2018.


Chương trình là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành. Bên cạnh đó, khảo sát doanh nghiệp về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ triển khai dự án… trong năm 2017-2018 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành.

Tin liên quan