Ngày doanh nhân Việt Nam: Hòa Bình được vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm

news

Sáng nay, 13/10/2017 tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13 được tổ chức ở Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình vinh dự được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm.

Ngày 13/10/2017, tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13, Hòa Bình được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm

Ngày 13/10/2017, tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13 được tổ chức ở Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Hòa Bình vinh dự được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm.

Đây là năm đầu tiên, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức xét chọn danh hiệu “Sản phẩm – Dịch vụ tiêu biểu” nhằm mục đích phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng. Năm nay, toàn TP. Hồ Chí Minh có 79 doanh nghiệp được trao tặng danh hiệu này.

Nhằm động viên, khích lệ sự vươn lên, phát triển của các doanh nghiệp trên 30 năm, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đã bình chọn và tôn vinh 57 doanh nghiệp tiêu biểu, trong đó có 23 doanh nghiệp phát triển trên 30 năm và 34 doanh nghiệp trên 40 năm. Danh sách được chọn từ 400 hội viên trực tiếp của Hiệp hội và trên cơ sở đề xuất của các hội doanh nghiệp thành viên.

Ngày 13/10/2017, tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13, Hòa Bình được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm - 1

 

Ngày 13/10/2017, tại Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 13, Hòa Bình được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM vinh danh Doanh nghiệp phát triển trên 30 năm  - 2

Tin liên quan