Năm 2017 Hòa Bình đạt kế hoạch doanh thu, vượt kế hoạch lợi nhuận

news

Theo số liệu Báo cáo Tài chính hợp nhất quý 4/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, lũy kế cả năm 2017 doanh thu thuần đạt 16.035 tỷ đồng tăng 49% so với năm 2016, đạt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2016, vượt 4% so với số kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Năm 2017, biên lợi nhuận gộp đạt 10,6% cao hơn so với nhiều công ty cùng ngành, biên lợi nhuận ròng đạt 5,4% tương đương so với con số 5,3% của năm 2016. Trong năm 2017, Hòa Bình có một số khoản nợ đã trích lập dự phòng được hoàn nhập, làm cho tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng/Doanh thu đã giảm từ 1,1% năm 2016 xuống còn 0,3% năm 2017, điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận ròng cho năm 2017.

Năm 2017 Hòa Bình đạt kế hoạch doanh thu, vượt kế hoạch lợi nhuận

Chỉ số tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản ROA năm 2017 đạt chỉ đạt 6,8%, tuy nhiên với việc sử dụng đòn bẩy tài chính, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu đã được khuếch đại lên rất nhiều lần đạt 44,5% trong năm 2017, nghĩa là chỉ một đồng vốn chủ sở hữu công ty đã làm ra được 0,45 đồng lời cho cổ đông. Bên cạnh đó, khả năng thanh toán lãi vay vẫn đảm bảo ở mức cao khi mà chỉ số EBIT/Lãi vay ở mức 5,11 lần. Điều này cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính cực kỳ hiệu quả, làm gia tăng giá trị cho cổ đông.

Năm 2017 khép lại, Hòa Bình đã đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Mở đầu năm 2018, Hòa Bình đã được giao các gói thầu thi công trị giá hơn 900 tỷ đồng, đây là kết quả đầu tiên để Hòa Bình tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2018.

Tin liên quan