Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

news

Ngày 5/2/2018, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức thành công "Lễ Tổng kết Xuân Sum họp - Ngọn đuốc tiên phong" trong không khí sum vầy của 4.500 anh chị em Hòa Bình tại 4 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Phú Quốc.

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Tại buổi lễ, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã biểu dương và khen thưởng tổng số tiền hơn 21,8 đồng cho tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2017 gồm 27 công trình, 08 phòng ban, 05 công ty thành viên, 167 nhân viên gián tiếp, 76 nhân viên bán gián tiếp và công nhân cơ hữu và 07 công trình đã quyết toán và đạt ngân sách trong năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chia sẻ:“Năm 2017, Hòa Bình đã tiến một bước khá dài trong chiến lược “Hợp chuẩn quốc tế - Định vị thương hiệu”; Hòa Bình đã đạt thành công bước đầu trong việc áp dụng hệ thống KPIs, bước đầu thực hiện vai trò tiên phong trong việc xuất khẩu dịch vụ xây dựng tổng hợp ra nước ngoài. Qua đó, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển vượt bậc của ngành xây dựng Việt Nam, đóng góp đáng kể cho sự bứt phá của nền kinh tế quốc gia, đưa Việt Nam trở thành một con hổ kinh tế mới của Châu Á".

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc

Theo kết quả báo cáo tài chính, năm 2017 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt doanh thu 16.035 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2016, vượt kế hoạch 16.000 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 860 tỷ đồng tăng 51% so với năm 2016, vượt 4% so với kế hoạch 828 tỷ đồng.

Năm 2018 được dự báo nền kinh tế có thể xảy ra nhiều biến động, nhưng Hòa Bình vẫn tiếp tục giữ kế hoạch tăng trưởng với tỷ lệ 30%, với mục tiêu doanh thu là 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng.

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc - 1

 

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc - 2

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc - 3

 

Xuân sum họp 2018: Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khen thưởng hơn 21 tỷ đồng cho tập thể, cá nhân xuất sắc - 4

Tin liên quan