Công trình Aeon Mall Hà Đông diễn tập “Ứng cứu trong tình huống khẩn cấp”

news

Ngày 29/11/2018, Liên danh Kajima - Hòa Bình đã tổ chức diễn tập “Ứng cứu trong tình huống khẩn cấp” tại Công trình Trung tâm Thương mại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội.

Công trình Aeon Mall Hà Đông diễn tập “Ứng cứu trong tình huống khẩn cấp”

Đây là hoạt động nhằm rèn luyện, nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp, ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên công trường. Buổi diễn tập đã thu hút  sự tham gia đông đủ của Giám đốc dự án Liên danh, Ban an toàn Liên danh, Ban HSE Hòa Bình, phòng PR Marketing Hòa Bình cùng các nhà thầu phụ. Thông qua sự kiện lần này, toàn bộ các bên liên quan đã hiểu sâu, nắm chắc hơn về quy trình xử lý, đồng thời sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp tại công trường.

Công trình Aeon Mall Hà Đông diễn tập “Ứng cứu trong tình huống khẩn cấp” - 1

Tin liên quan