Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đồng hành đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần thứ 14-2019

news

Sáng 12/1/2019, gần 200 CBCNV Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và các công ty thành viên đã tham gia chương trình “Đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting – Bước chân sẻ chia” năm 2019 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tổ chức.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đồng hành đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần thứ 14-2019

Đây là năm thứ 14 liên tiếp Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tham gia đồng hành chương trình này, góp phần thiết thực vào quỹ để cùng Phú Mỹ Hưng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, mang một mùa xuân ấm áp đến với các hộ nghèo trên địa bàn TP. HCM.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đồng hành đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần thứ 14-2019

 

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đồng hành đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting lần thứ 14-2019

Tin liên quan