Khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn – giai đoạn 2

news

Ngày 30/11/2019, dự án Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn giai đoạn 2 – Nhà triển lãm B (gói thầu chính) đã được khởi công xây dựng tại Quận 7, TP.HCM.

Hòa Bình khởi công xây dựng dự án SECC

Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn giai đoạn 2 – Nhà triển lãm B do Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích xây dựng 12.231 m2, sử dụng biện pháp kết cấu khung dàn thép nhịp lớn. 

Hòa Bình khởi công xây dựng dự án SECC

Liên danh Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng là thầu chính thi công gói thầu xây dựng chính từ kết cấu móng đến mái, thời gian thi công trong 465 ngày.

Hòa Bình khởi công xây dựng dự án SECC

Tin liên quan