Xuân Sum họp 2020: Khen thưởng trên 50 tỷ đồng cho tập thế, cá nhân và thầu phụ xuất sắc

news

Lễ Tổng kết 2019 - Xuân Sum họp 2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã diễn ra thành công tại 5 khu vực với sự tham gia của gần 5.000 CBCNV

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

Lễ Tổng kết 2019 - Xuân Sum họp 2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã diễn ra thành công tại 5 khu vực gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Quy Nhơn, TP.HCM và Phú Quốc với sự tham gia của gần 5.000 CBCNV Hòa Bình.

Trong không khí tràn đầy hứng khởi chào đón năm mới 2020, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã chia sẻ đầy đủ các nội dung Hòa Bình năm 2020 và Thập kỷ Vàng của Việt Nam cùng các giải pháp để thực hiện thành công mục tiêu Tập đoàn đặt ra.

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

Đồng thời, tại buổi lễ để ghi nhận sự nỗ lực của tập thể CBCNV cũng như các nhà thầu phụ trong năm 2019, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã khen thưởng với tổng số tiền thưởng trên 50 tỷ đồng bao gồm thưởng khích lệ trên 4 tỷ đồng và thưởng hiệu quả kinh tế trên 46 tỷ đồng. Trong quyết định khen thưởng được công bố nổi bật có công trình Gamuda CT2 là công trình vừa được quyết toán trong tuần qua với số tiền thưởng hiệu quả kinh tế cao nhất lên đến hơn 15 tỷ đồng, còn lại là khoản khen thưởng đối với tập thể gồm:15 Công trường và 07 Công ty thành viên đạt thành tích xuất sắc, 08 Công trường và 30 Phòng ban đạt thành tích; Đối với cá nhân gồm: 161 Nhân viên gián tiếp, 86 Nhân viên bán gián tiếp và công nhân cơ hữu đạt thành tích xuất sắc; 15 Công trường đã quyết toán đạt ngân sách và 18 Nhà thầu phụ tiêu biểu năm 2019.

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

 

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

Bước sang năm mới 2020, toàn thể thành viên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tiếp tục quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, tập trung hoàn thành vượt mục tiêu và nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2020.

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

 

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

 

Lễ Tổng kết 2019 – Xuân sum họp 2020

Tin liên quan