Thông tin về việc sử dụng thông tin, hình ảnh của Hòa Bình trái phép

news

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được thông tin về việc Công ty CP Hòa Bình Luxury Home đã sử dụng hình ảnh, thông tin của cá nhân Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải và logo cũng như tên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận được thông tin về việc Công ty CP Hòa Bình Luxury Home đã sử dụng hình ảnh, thông tin của cá nhân Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải và logo cũng như tên Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trong Hồ sơ giới thiệu năng lực và trên website mã số thuế.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khẳng định:

  1. Tập đoàn Hòa Bình không tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Hòa Bình Luxury Home dưới bất kỳ hình thức nào. Cá nhân Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải không phải là chủ tịch sáng lập như Công ty Hòa Bình Luxury Home đã giới thiệu trong hồ sơ năng lực.
  2. Cá nhân Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải chưa bao giờ đồng ý và có ý định đồng ý cho phép Công ty Hòa Bình Luxury Home sử dụng tên cá nhân, chức danh, hình ảnh của cá nhân ông Lê Viết Hải vào bất kỳ công việc nào liên quan đến Công ty Hòa Bình Luxury Home.
  3. Hòa Bình chưa bao giờ đồng ý và có ý định đồng ý dưới bất kỳ hình thức nào cho phép Công ty Hòa Bình Luxury Home sử dụng tên Công ty, hình ảnh, logo, thông tin các công trình của Hòa Bình vào bất kỳ công việc nào và hình thức nào của Công ty Hòa Bình Luxury Home.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có công văn yêu cầu Hòa Bình Luxury Home gỡ bỏ toàn bộ thông tin sai sự thật và có liên quan đến Hòa Bình trong hồ sơ năng lực của Hòa Bình Luxury Home và trên các hình thức quảng bá thông tin khác.

Hòa Bình cũng xin được thông tin đến quý đối tác, quý khách hàng về sự việc để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Tin liên quan